Podrobnosti k položce


PhDr. Pospíšilová Marie

Moravská 1600/50,  Praha 2,  120 00

tel. 222 518 334, 777 337 687
e-mail:www.mariepospisilova.com
http://mariepo@seznam.cz

1991 MS Praha 1991-1998
francouzský, německý, anglický

ekonomika/ ceny a odhady (výtvarné umění, umělecká řemesla)
školství a kultura/ umění výtvarné (malířství, sochařství,
obrazy, plastiky), umělecká řemesla. Především detailní
průzkum obrazů vč. restaurování, vypracování podrobných
odb. posudků, dále i malba obrazů a kopií
Obsahové připomínky a změny dat: Iuridica
Copyright (c) Iuridica, ICZ, a.s.
Technické připomínky posílejte na wwwadm@i.cz.